Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jan 19, 2021

Antoni och Elin pratar om kommunikation på jobbet och hur vi kan bli bättre på att kommunicera.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jan 13, 2021

Benjamin Juhlin har översatt Ludwig von Mises bok "Mänskligt handlande" och avsnittet berör boken, men också hur Benjamin och Elin ser på samhällsfrågor.
 
Länk till Discord-kanalen:
 
Benjamin Juhlins artikelsida på Cospaia:


Jan 6, 2021

Marinette Nyh Radebo ställer mina vänner boken frågor till Elin.
 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se |...


Dec 30, 2020

Sebastian och Elin sammanfattar urvalda delar av året: Arsenal, fiasko, Johnny Bode-priset, dödsfall som vi inte blivit berörda av och vad vore det bästa för 2021.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Dec 22, 2020

Jonas gästar podden för att slå hål på en massa myter om tillväxt och hållbarhet.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se