Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 18, 2018

Elin & Rasmus pratar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, spanar om framtiden och försöker reda i olika begrepp.