Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 26, 2020

Husmor Lisa och Elin pratar om att byta karriär sent i livet, att lära sig en helt ny bransch och vara först i Sverige.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeförlag.se