Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 10, 2020

Roland och Elin pratar om att jobba utomlands och främst i Mellanöstern.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeförlag.se