Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 24, 2020

Robert och Elin pratar om några delar i en M&A transaktionsprocess, värderingar av bolag och due diligence.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeförlag.se