Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 15, 2020

Robin och Elin pratar om podcasten Mina Vänner-boken, att vara manusförfattare till Svenska Nyheter och livet som komiker. 

____________________________

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeforlag.se