Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 2, 2020

Carl-Johan och Elin pratar om hans jobb som curator/intendent och hur smalt man egentligen kan jobba.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se