Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 23, 2020

Danjell Elgebrandt tar oss igenom USA:s politiska historia och förklarar hur det funkar.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se