Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 20, 2020

Jonas Kronlund gästar podden och pratar om hur det är att driva företag inom bemanningsbranschen och skönhet. Elin inser att hon inte är målgruppen för skönhetsprodukter.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se