Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 3, 2020

Fredric Känngård, VD för Voltify AB gästar podden och pratar om entreprenörskap, bransch och sälj.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se