Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 11, 2020

Mattias har skrivit en bok om svensk alkoholpolitik och samtalet rör sig om motbok, Systembolaget, sossar, folkpartister och nykterhetsrörelsen.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se