Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 18, 2020

Lena startade Ledarstudion och berättar om resan som entreprenör, ledarträning och hur det var att ställa om bolaget pga Covid-19.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se