Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 22, 2020

Jonas gästar podden för att slå hål på en massa myter om tillväxt och hållbarhet.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se