Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 30, 2020

Sebastian och Elin sammanfattar urvalda delar av året: Arsenal, fiasko, Johnny Bode-priset, dödsfall som vi inte blivit berörda av och vad vore det bästa för 2021.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se