Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 19, 2021

Antoni och Elin pratar om kommunikation på jobbet och hur vi kan bli bättre på att kommunicera.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se