Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 9, 2021

Omar Makram arbetar på GAPF och pratar om uppdraget där, men främst hur han själv ser på hedersvåld och förtryck.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se