Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 16, 2021

Fredrik Axelsson är Elins tidigare lärare i inköp och de pratar om vad varje organisation behöver göra för att styra upp sitt inköp.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se