Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 29, 2021

Per Rosencrantz och Elin pratar om hur man ska tolka opinionen och vad som är viktigt att tänka på, vilka partier är bäst på att mäta och vad mäter man som parti?