Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 3, 2021

Sofie gästar podden för att prata om sitt jobb som People Director på Apotekgruppen. De pratar om självledarskap, ledarskap, medarbetarskap, coronahantering och hur man kan arbeta med att få ett bra arbetsklimat.