Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 24, 2021

Fredrik Bergman från Centrum För Rättvisa gästar podden för att prata lite mer om organisationen, bakgrunden till varför centrum för rättvisa finns. Vi går också in på komplicerade fall om FRA-lagen, tragiskt fall med den där uppmärksammade läkaren från Karolinska och corona.