Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 1, 2021

Calle Holmqvist som är journalist på Corren besöker podden för att prata om hur det var att som 22-åring jobba som tf redaktör, sportjournalist och om hans band Radiohimlen.