Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 20, 2018

Vi pratar om om uppdraget som politiker och olika roller som Jessica haft som bl.a. gruppledare och varför valde hon politiken.