Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Feb 28, 2018

Elin Sobczak träffar Annelie Stiglund och pratar om vad en UD-karriär är, engagemang på arbetsplatser och vilka är våra erfarenheter av när det är dags att säga upp sig.

Klippt av Marcus Blomgren


Feb 21, 2018

 Vi avhandlar detaljhandel, statliga försäkringar, libertarianism, pensionssystem, marshmallowtestet och Centralbanken.

Klippt av Marcus Blomgren


Feb 15, 2018

Jobba Jobba Jobba är en podcast av Elin Sobczak och klipps av Marcus Blomgren.