Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Nov 27, 2018

Elin och Milad pratar om arkitektur samt hur vi tror att man kommer bo i framtiden.


Nov 21, 2018

Elin träffar Martin Soneby och pratar om poddliv och komikerliv.


Nov 14, 2018

Projektledaren Carl Andersson frågar allt du skulle vilja veta om Elin Sobczak, men varit för skraj att fråga om. 


Nov 6, 2018

Elin och Anya pratar om hur Bahnhof har valt att kommunicera och varför.