Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Dec 31, 2019

Patrick och Elin pratar om vad Rättvis skatteprocess är för något, vilka fall de tagit sig an, aktuellt fall och vad man som enskild kan göra.


Dec 24, 2019

Stefan och Elin pratar om incels, vad det är och varför det intresserar Stefan samt varför det är intressant ur ett samhällsperspektiv.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Dec 17, 2019

Benjamin och Elin pratar om vilka frågor är viktiga just nu och vad som behöver göras för framtiden.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Dec 10, 2019

Mårten och Elin pratar om skadeståndsrätt, hur en stämning går till och hur man går till väga för att stämma.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Dec 3, 2019

Lars och Elin pratar om att anordna begravningsceremoni i tidig ålder och om att tillslut landa i att det var präst han skulle vara och prästerskapet.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren