Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Mar 26, 2019

Elin och Ola pratar om vilka effekter EU har på frihandel och om Brexit.


Mar 19, 2019

Elin och Fredrik pratar om vad en skuggutredning är, varför man gör en sådan och vad resultatet av den blev. Rapporten som är resultatet av skuggutredning heter "En akademi för kunskapsekonomin - reformer för en högskola i världsklass."


Mar 12, 2019

Elin och Adeel pratar om hans jobb som komiker och publikuppvärmare men glider över till att prata om konspirationsteorier.


Mar 5, 2019

Elin och Mats pratar om hur svarta lådan startade och jobbet på ICA med nya affärer.