Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

May 28, 2019

Elin och Maryram pratar om Mayrams nya företag och varför vi behöver arbeta annorlunda i framtiden och vad kan och behöver företag göra för att matcha förändringarna i samhället.


May 21, 2019

Elin och Gela pratar om hennes jobb inom polisen och författarskapet tillsammans med sin man och boken Bitter medicin.


May 14, 2019

Elin och Mustafa pratar om hans och Jens Ganmans projekt med att Lort-Sverige 2.0


May 7, 2019

Robin gästar podden för att prata om mat, hållbarhet, trender och hur vi kommer att konsumera mat i framtiden.