Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jul 30, 2019

Elins sommarspecial om det enkla i att ha idéer och det svåra i att genomföra.


Jul 23, 2019

Marcus Blomgren, klipparen till podcasts i allmänheten och den här podcasten i synnerhet, bjuder på sitt tidigare osända, känsloladdade sommarprat från 2016. Glad sommar!


Jul 16, 2019

Torild och Elin pratar om hur samhället fokuserar på brister när det kommer till arbetsmarknad istället för resurser man kan erbjuda marknaden


Jul 9, 2019

Charlie & Elin pratar om hans jobb på Prime som krishanterare.


Jul 2, 2019

Elin & Daniel pratar om den nya svenska spelmarknaden, kommunikation med reklam och tips till politiker.