Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Oct 29, 2019

Isak och Elin pratar om hur den moderna, progressiva skolan funkar idag.

Producerat av Marcus Blomgren @marucsbrummgren


Oct 22, 2019

Johan och Elin pratat om att slöseri i offentlig verksamhet. Kommuner som vill uppmärksamma sin kommun med stora investeringar, om kommunens tesla-köp och alla logotypbyten som kostar skattebetalarna orimligt mycket.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Oct 15, 2019

Amir och Elin pratar om forskning, samhälle och kopplingen mellan dem.


Oct 8, 2019

Sömn sömn sömn möter Jobba Jobba Jobba! Christian och Elin pratar om vad vi vet om sömn och hur det påverkar oss.

Klippare & redaktör: Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Oct 2, 2019

Johan & Elin pratar om att vara först med lösningar (som ibland inte flyger) och hans nya satsning för hur man ska rekrytera på nytt sätt.

Klippt av Marcus Blomgren @marcusbrummgren