Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jun 23, 2020

Freddy och Elin pratar om att driva förändring i arbetet och om att ställa sig inför en stor förändring. Freddy har jobbat på IKEA i 20 år och ställs nu inför nya utmaningar.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jun 16, 2020

Stefan och Elin pratar om ensamhet, Covid och sjukvården.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se |...


Jun 9, 2020

Jonas och Elin pratar om hans bok Moderna tider 4.0 om den nya industriella tiden vi är och kommer till.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jun 2, 2020

Erik och Elin pratar om företaget Vakta Companion.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se