Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Dec 28, 2021

Mattias Svensson har kommit ut med en nyutgåva av Glädjedödarna - En bok om förmynderi.Oct 26, 2021

Josip Ladan gästar podden för att berätta om vad villkorstrappan är, supportkultur och syslöjd för Elin som inte alls är insatt


Oct 19, 2021

Mikaela startade en blogg för att ta reda på mer om klädmarknaden för rullstolsburna. Svaret blev att det inte riktigt fanns ett så hon startade ett företag med kommande klädkollektioner samtidigt som hon skrev en enkel handbok om hur man startar företag.


Oct 13, 2021

Hanif Azizi gästar podden för att prata om sin bok Förortssnuten och om minoritetstress, kunskapsfattigdom, föreläsningar och jobbet som polis.