Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jan 26, 2021

Mikael och Elin pratar om scouting, fotbollsstatistik och hans relation till shorts.
 
Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jan 19, 2021

Antoni och Elin pratar om kommunikation på jobbet och hur vi kan bli bättre på att kommunicera.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se


Jan 13, 2021

Benjamin Juhlin har översatt Ludwig von Mises bok "Mänskligt handlande" och avsnittet berör boken, men också hur Benjamin och Elin ser på samhällsfrågor.
 
Länk till Discord-kanalen:
 
Benjamin Juhlins artikelsida på Cospaia:


Jan 6, 2021

Marinette Nyh Radebo ställer mina vänner boken frågor till Elin.
 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se |...