Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 21, 2018

Parisa Liljestrand tar oss igenom om hur ett valår ser ut för henne, vilka är typiska Vallentunabor och hur funkar den politiska styrningen av en kommun fungerar.