Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 28, 2018

Jan Larsson berättar om sitt jobb på YrkesAkademin och om hans tidigare jobb som valledare för Socialdemokraterna.