Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 18, 2018

Elin och Johannes pratat om Johannes jobb som jurist på Centrum för Rättvisa, de pratar om flera mål och varför en sådan stiftelse är viktig.