Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 2, 2018

Elin träffar Björn och Mattias och pratar jättemycket om arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen, MYH, Folkhögskola, kommuner är några av huvudmännen som de problematiserar kring.