Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 5, 2018

 Elin och Sverker pratar om rollen som ÖB, vikten av kommunikation, vad värdegrund är för honom och hur arbetar han utifrån den.