Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 11, 2018

Elin och Aron pratar om hans jobb med att krossa socialismen och följetongen "Det här är en svensk tiger" som han har i podden "Dekonstruktiv kritik".