Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Mar 14, 2018

Vi pratar om vad Svenskt Näringsliv gör för något, om svensk arbetsmarknad, vinster i välfärden och frihet.

 

Klippt av Marcus Blomgren