Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 29, 2019

Elin och Magnus pratar om hur det kommer sig att Magnus valde att jobba med terror och hur terror är idag i Sverige och i Mellanöstern.

 

Klippt av Marcus Blomgren @marcusbrummgren