Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 19, 2019

Elin och Fredrik pratar om jobbet som politisk kommentator. Vem är jobbigast att intervjua? Vilka opinionsmätningar är säkra? Vad är den konstigaste situationen Fredrik upplevt i jobbet?