Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 26, 2019

Elin och Malin pratar om klädindustrin, det svenska modeundret HM och att leda olika typer av personer.