Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 9, 2019

Elin & Claes pratar om högt betald psykoterapi, om att ställa frågan sig varför, åsiktskorridorer och samhällsdebatten.