Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 11, 2019

Elin och Karin pratar om hennes jobb som chef för IR och extern kommunikation på Ahlsell och hur deras avnotering gick till.

____________________________________

Klipp: Marcus Blomgren @marcusbrummgren