Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 10, 2019

Martin och Elin pratar om jobbet som KDU-ordförande, vad familjevänlig politik är, integration och identitetspolitik.

Klippt & producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren