Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 2, 2019

Johan & Elin pratar om att vara först med lösningar (som ibland inte flyger) och hans nya satsning för hur man ska rekrytera på nytt sätt.

Klippt av Marcus Blomgren @marcusbrummgren