Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 29, 2019

Isak och Elin pratar om hur den moderna, progressiva skolan funkar idag.

Producerat av Marcus Blomgren @marucsbrummgren