Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 5, 2019

Mikael och Elin pratar om förhandlingar, regndans och om att tro på politiken.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren