Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Nov 19, 2019

Patrik och Elin pratar om brädspel, de bästa sedan skivat bröd, hur ska man bete sig och vilket spel är som 1984?
 
Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren