Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 5, 2020

Eli och Elin pratar om hur man forskar på religion, hur religion påverkar samhället och hans inlägg till integrationsdebatten.

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeforlag.se